Heeft u een klacht?

Hospice De Vier Vogels doet zijn best u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar soms gaat er wel eens iets mis of kunnen zaken beter. Het kan dus voorkomen dat u niet tevreden bent over iets of iemand. 
Als dat zo is: laat het ons weten! Heeft u daar moeite mee, vraag dan iemand uit uw omgeving dat voor u te doen. Uw kritiek wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

 

Bespreek het met de coördinatoren

Het is vaak het beste uw klacht te bespreken met een van onze coördinatoren. Als dat gesprek geen bevredigende oplossing biedt, kunt u uw klacht indienen bij het bestuur van de Stichting Hospice De Vier Vogels. Het bestuur kan dan proberen alsnog het probleem samen met u op te lossen.

 

Mocht dit toch niet lukken, dan kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie van het landelijk Steunpunt Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ).

T (033) 760 10 70

E redinga@vptz.nl

W www.vptz.nl/over-ons/klachtencommissie

 

 


 

Hospice De Vier Vogels aan de Mathenesserlaan in Rotterdam is het oudste hospice van Rotterdam, waar de best passende zorg aan de bewoner wordt geboden bij het laatste stukje van zijn leven. Dat doen we in voortdurende afstemming met de bewoner en zijn naasten. We bieden een plek waar deze periode van afscheid en afronding van het leven in een sfeer van rust, geborgenheid en veiligheid kan plaatsvinden.